Phân Bón Hữu Cơ Organic GS Organsea W

Phân Bón Hữu Cơ Organic GS Organsea W

Cải tạo đất, cung cấp mùn cho đất do mất đi trong quá trình canh tác.
Giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đề kháng sâu bệnh.
Giúp đất thông thoáng, tơi xộp, phát triển rễ cực mạnh.
Cải thiện độ pH trong đất, phát triển hệ vi sinh vật làm cho đất thêm màu mỡ.

THÀNH PHẦN : Hữu cơ : 70%, N : 2.8%, P2O : 2%, K2O : 2%, humic acid : 3.1%, Fulvic axit : 2%, dộ ẩm : 20%